Телескопични хидравлични цилиндри

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ЦИЛИНДРИ

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ЦИЛИНДРИ

Телескопични бутилки
едноцилиндрови  тип „камбана“
за каросерии с дължина до 10 м

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ЦИЛИНДРИ

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ЦИЛИНДРИ

Телескопични цилиндри с единично действие
Разпъване от 48 мм до 2 600 мм
Повдигания сила от 3т до 12 т
Бутилки за централен или преден монтаж